Red Star FC Team


Under 13 New Batch 2017.

...

ABHIJITH MOHAN K
Malappuram

...

ABHIVINAYAK N V
Thrissur

...

ABITH K B
Thrissur

...

ADHARSH
Thrissur

...

ADHIL ASHRAF
Kozhikode

...

ADHITHYA KRISHNAN
Palakkad

...

AKSHAY SHAJU
Thrissur

...

ALAN JOHN
Pathanamthitta

...

ALKESH
Thrissur

...

AMAL ARJUN
Thrissur

...

AMAL JHONSON
Thrissur

...

ANAL V V
Thrissur

...

AROMAL V MENON
Thrissur

...

ASTRIN THOMAS
Thrissur

...

JESIL MUHAMMED
Wayanad

...

JITHIN K R
Thrissur

...

LIVIN C S
Thrissur

...

MUHAMMED HASIN
Malappuram

...

MUHAMMED MURSHID
Palakkad

...

MUHAMMED MUSAMMIL
Thrissur

...

MUHAMMED SHAKIR
Malappuram

...

NIHAL RONY
Thrissur

...

PRAPANJ PRASAD
Thrissur

...

RIJOY P CHACKO
Thrissur

...

SHIJAS K K
Malappuram

...

SHIJAS T P
Palakkad

...

THOMAS MARTIN
Thrissur